پس از باران..
دلنوشته هایی از جنس بارون...

عکس های جدید jojo

عکس های جدید jojo

عکس های جدید jojo

عکس های جدید jojo

عکس های جدید jojo

عکس های جدید jojo

عکس های جدید jojo

عکس های جدید jojo

عکس های جدید jojo


یکشنبه شانزدهم اسفند ۱۳۸۸ | 2:44 | فرید |

About
.............................................

از بارش مکرر باران دلگیر نشو
باران می بارد تا دلت بارانی شود
باران می بارد تا شادت کند نه آنکه بغضت بگیرد
باران میداند راز تو را که قدم میزدی در آن کوچه های خیس
باران را با نگاه غنچه ای بنگر که در آغاز شکفتن است
نه با نگاه چتری که باز میشود...
Menu
.............................................
Categories
.............................................
Theme Weblog
.............................................
Design
.............................................
Other
.............................................